Llywodraethwyr/Governors:

 

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Addysg Lleol/Local Education Authority  Representatives :

Cllr Goronwy Edwards

Cllr Tom Jones - Cadeirydd/Chair

Mr Cledwyn Griffiths

Cynrychiolwyr y Rhieni/Parent Representatives:

Miss Natalie Stephenson

Mrs Ceri Taylor Williams

Mrs Rachel Jones

Mr Pete Kay

Aelodau Cyfetholedig/Community Representatives:

 Mrs Carys Bryan

Mr Andrew Bradshaw

Mrs Caryl Hughes

Cynrychiolydd yr Athrawon/Teacher Representative:

Miss Llinos Wyn Griffiths

Cynrychiolydd Staff Ategol/Support Staff Representative:

Mrs Nicola Jones

Pennaeth/Headteacher:

Mrs Karen Lloyd Owen