Y mae'r Cylch Meithrin yn rhedeg o 12 yp - 3 yp bob dydd ar gyfer plant sydd yn ddwy a tair oed. Am fanylion pellach cysylltwch a'r Cylch ar 07706336342.

The Playgroup runs from 12 pm until 3 pm every day for children who are two and three years old. For further details contact the Cylch directly on 07706336342.