Crys Chwys neu gardigan glas tywyll efo logo'r ysgol.
A navy blue sweatshirt or cardigan with the school's logo.
Crys polo melyn efo logo'r ysgol.
A yellow polo short with the school's logo.
Gwisg Addysg Gorfforol - siorts glas tywyll a crys T melyn.
PE kit - a yellow T shirt and navy shorts.