Staff Medi/September 2021

Mrs Karen Lloyd Owen – Pennaeth/Headteacher

Miss Llinos Wyn Griffiths –  Dirprwy Bennaeth a CADY/Deputy Head and ALNCo             Blwyddyn/Years 1/2 Dosbarth Melynllyn

Athrawon 

Mrs Gemma Ellis/Miss Victoria Edwards - Cyfnod Mamolaeth/Maternity Leave

Mr Ynyr Jones -  5/6 Dosbarth Geirionydd                                        

Mrs Ffion Morris  - Blwyddyn/ Years 3/4 Dosbarth Dulyn  

Mrs Eirlys Rees Jones - Meithrin/Derbyn Nursery/Reception

 

Cymhorthwyr

Miss Sioned Evans                                       

Mrs Ceri Taylor Williams                                                

Mrss Eleri Edwards                                      

Mrs Nicola Jones                                           

Miss Nia Roberts

Mrs Iona Roberts

Clwb Brecwast/ Breakfast Club

Miss Nia Roberts   
Mrs Judith Owen

Glanhawyr/Cleaners

Phil Davies                                                

 Cathy Ward

Gofalwraig/Caretaker

Amanda Evans

Cogyddes/Cook

Mrs Lorraine Davies