Pennaeth/Headteacher: Mrs Karen Lloyd Owen

Rhif Ffôn/Tel No: 01492 660216

ebost/email (headteacher/pennaeth): pennaeth@dyffrynyrenfys.conwy.sch.uk

Os hoffech gopi o lawlyfr yr ysgol cysylltwch efo'r pennaeth. If you would like a copy of the school prospectus please contact the headteacher.

 

 

 

Agorodd yr ysgol ei drysau ym Medi 2019. Ysgol newydd ardal Carehun a Threfriw yw Ysgol Dyffryn yr Enfys. Y mae plant o cymunedau Caerhun a Threfriw yn mynychu'r ysgol. Mae yr ysgol wedi ei leoli ym mhentref Dolgarrog yn Nyffryn Conwy.  Mae Canolfan Iaith ar safle yr ysgol a Chylch Meithrin a Chlwb ar ôl ysgol wedi ei leoli yn yr adeilad. Yr ydym yn ysgol cyfrwng Gymraeg sydd yn derbyn plant o 3-11 mlwydd oed.

Ysgol Dyffryn yr Enfys opened its' doors in September 2019. Children from the Caerhun and Trefriw communities attend the school. The school is based in Dolgarrog in the Conwy Valley. A Welsh Language Centre is on site and a Playgroup and After School Club are located in the building. We are a Welsh language school and accept children from 3-11 years of age.